When is it okay to start worrying?

A friend was waiting to hear about the results of a job interview. He hadn’t heard in a while and he asked me, “how long before I should start worrying?” Of course, the answer is, “you should never start worrying.” Worrying is not a useful output….

A friend was waiting to hear about the results of a job interview. He hadn’t heard in a while and he asked me, “how long before I should start worrying?”

Of course, the answer is, “you should never start worrying.”

Worrying is not a useful output. Worrying doesn’t change outcomes. Worrying ruins your day. Worrying distracts you from the work at hand. You may have fooled yourself into thinking that it’s useful or unavoidable, but it’s not. Now you’ve got one more thing to worry about.

from Seth's Blog http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2011/10/when-is-it-okay-to-start-worr…

Het Nieuwe Werken? Niet bij ons – Maar ook in de zorg #yam


Het Nieuwe Werken is verbinden Het Nieuwe Werken? Niet bij ons

De uitspraak dat ‘Het Nieuwe Werken bij ons niet gaat werken’, hoor je van productiebedrijf tot aan basisschool. Maar is dat wel zo? Het hangt enorm af van de definitie van Het Nieuwe Werken die je hanteert. Waar Het Nieuwe Werken voor mij in de kern op neerkomt is: het zodanig inrichten van alle facetten van het werk, dat de medewerkers zo gemakkelijk mogelijk een zo groot mogelijke toegevoegde waarde kunnen leveren.

De toegevoegde waarde van een organisatie is hierbij gelegen in de combinatie van wát je doet met waaróm je dat doet. Het Nieuwe Werken krijgt zo een heel andere inhoud dan thuiswerken alleen. Deze prachtige film over de nieuwe Intensive Care Unit van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, illustreert goed wat ik bedoel. Bij deze nieuwbouw is namelijk de patiënt centraal gesteld.

Het begint met dromen

De implementatie van Het Nieuwe Werken begint met een terugkeer naar de kernwaarden, naar de essentie van wat er op de werkplek gebeurt. Wat staat er centraal en wat past daaromheen? Margriet Schneider, medisch manager van de IC, verwoordt het zo: ‘Laten we eerst eens gaan dromen, gaan visualiseren hoe een IC er in 2020 uit zou moeten zien.’

De droom van het UMC was het creëren van een ‘veilige en vertrouwde omgeving waarin technisch hoogwaardige zorg kan worden geleverd’. Bij veel HNW-implementaties wordt deze essentiële fase in het proces overgeslagen. De verleiding om direct met tools en technieken aan de slag te gaan, is groot. Begrijpelijk, want dat is meteen tastbaar, maar ook een gemiste kans.

Then you rework from scratch

Wanneer je lang op dezelfde wijze werkt, word je bedrijfsblind. Het Nieuwe Werken vraagt dat je ook de vanzelfsprekende elementen van je werk kritisch bekijkt. Je vraagt jezelf af: wat is het nut hiervan, voldoet het nog of kan het eenvoudiger? Dat geldt voor rapportages en werkprocessen, maar ook heel fysiek voor je werkomgeving.

De film van het UMC geeft een goed voorbeeld van het vanaf de basis herinrichten van het werk. Het UMC heeft ervoor gekozen om de patiënt centraal te stellen en de werkplek zo in te richten dat ‘het personeel optimaal kan doen waarvoor het is aangenomen’. Letterlijk elke schroef werd opnieuw beoordeeld op functionaliteit.

Denk on-top-of-the-box

Wanneer je té snel gaat kijken naar hoe anderen Het Nieuwe Werken implementeren, kun je heel verrassende oplossingen over het hoofd zien. Niet elke best practice is voor jouw situatie namelijk de beste oplossing. Probeer out-of-the-box te denken of, in geval van het UMC: on-top-of-the-box! Waar het voor de hand ligt om de bestaande IC’s te gaan vernieuwen, koos het ervoor om een hele nieuwe verdieping boven op het bestaande pand te bouwen. Zo kon het echt met een schone lei gaan inrichten en ontstonden heel nieuwe mogelijkheden.

Verbind met de zachte kant

Jan Kimpen, bestuursvoorzitter van het UMC, benoemt een andere belangrijke succesfactor voor het implementeren van Het Nieuwe Werken: verbind de harde kant van fysieke herinrichting met de zachte kant van de organisatie (hospitality, talentmanagement, patiëntveiligheid en dergelijke). Pas in de verbinding ontstaat de grote meerwaarde van Het Nieuwe Werken. Zo krijgen talenten pas echt een kans, wanneer je beschikt over de fysieke omgeving om hun talent tot bloei te laten komen.

Verhuizing? De ideale HNW-kapstok

Het Nieuwe Werken past niet alleen bij elke organisatie, het is een must voor organisaties die voorop willen lopen in de ontwikkelingen van hun vakgebied. Het is een fundamentele verandering in de wijze van werken. Gaat jouw organisatie binnenkort verhuizen? Dan heb je een mooie kapstok waarmee je het verschil kunt maken.

Verhuizen is immers een unieke kans om de werkwijze fundamenteel te vernieuwen in een fractie van de tijd die er normaal voor zou staan. Het is een natuurlijke overgang naar een nieuw hoofdstuk in de organisatiebiografie. En voor wie het voorrecht heeft dat nieuwe hoofdstuk te mogen schrijven nog een tip: ga niet meteen denken in oplossingen en mogelijkheden, maar begin met dromen.

Sweet dreams, great solutions!

The "Big Five" IT trends of the next half decade: Mobile, social, cloud, consumerization, and big data

In today???s ever more technology-centric world, the stodgy IT department isn???t considered the home of innovation and business leadership. Yet that might have to change as some of the biggest advances in the history of technology make their way into…

In today’s ever more technology-centric world, the stodgy IT department isn’t considered the home of innovation and business leadership. Yet that might have to change as some of the biggest advances in the history of technology make their way into the front lines of service delivery. Here’s an exploration of the top five IT trends in the next half decade, including some of the latest industry data, and what the major opportunities and challenges are.

from Enterprise Web 2.0 Blog RSS | ZDNet http://www.zdnet.com/blog/hinchcliffe/the-big-five-it-trends-of-the-next-half…

via ifttt