HTA #eHealth en Business

Health Technology Assessment (HTA)

Clark Nowack heeft met zijn studenten aan de HAN een onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van apps. Verrassende uitkomst is dat met de score van 1 t/m 4 het heel lastig is om de apps te scoren. Kwaliteit van de app moet meer gescored worden op een gevoel. Er komt een set van 9 beoordelingen.

Studenten van de HAN doen daar onderzoek naar, verbinden naar de technische studenten die vervolgens daar oplossingen voor kunnen bouwen. De zorg en het MKB kunnen daar vervolgens voordeel mee doen want de inhoud is daar al voor betaald. Eigenlijk is het een eindeloze vorm van crowdsourcing die beschikbaar is.

Slotwoord is aan Marc Kalf. Health Valley sluit op verschillende terreinen als Palliatieve Zorg, CVA en Gehandicaptenzorg Health Deals. Dit om belemmeringen in de zorg weg te nemen.

Er worden twee kaartjes getrokken uit de pot voor toegangsbewijzen Health Valley event.

Huiselijk geweld #eHealth en Business

Jan van de Weerd verteld over zijn app omtrent huiselijk geweld. Hij begint met een filmpje over “A Room of My Own” , een engelstalig voorbeeld van de app omtrent huiselijk geweld, ICan.

Gisteren op 14 oktober is een app gelanceerd. De app ICan kan op een veilige manier informatie geven aan vrouwen die onder huiselijk geweld lijden of geleden hebben.

Doelen zijn herkenning en daardoor erkenning van het probleem. De app wordt nu getest in verschillende opvanghuizen. Het is een blended serious game die meerdere alternatieven aangeeft die men heeft in bepaalde situaties. Er zijn 6 verschillende scenario’s gekozen door de verschillende hulpverleners en slachtoffers van huiselijk geweld.

Vanuit het Family Safety Network wordt hier naar gekeken. Het is een Europees netwerk in ontwikkeling. Ook Jan is daarom nog steeds op zoek naar meerdere nieuwe zakenpartners die verder kunnen helpen deze applicatie en dit netwerk ontwikkelen.

wpid-img_20141015_150934.jpg

AimTrack #eHealth en Business @HealthValley

Co Politiek over Populatie- en Contextgerichte innovatie

AimTrack (www.aimtrack.nl)

Wat is het probleem rondom zorg? Vaak heel lokaal gericht. In de buurt of in de straat, daar is heel veel data voor beschikbaar. Er is een database met 20000 innovaties opgebouwd gebaseerd op 200 maturity vragen. Hoe kunnen we het probleem oplossen voor de zorgverlener?

Eerste vraag is dan wat er lokaal speelt. Bijvoorbeeld het probleem dat er veel VVT moeten sluiten. Maar kijkend naar de mogelijkheden rondom de klant kun je nieuwe markten en kansen aanboren. Dat is een overbruggingsprobleem.

Met behulp van geo locatie data kun je zien wat de verwachte zorgvraag kan worden voor bijvoorbeeld Astma in Den Haag. Dat kan ook voor diabetes. Door gedragsdata, internet gebruik etc. is veel aan elkaar te verbinden en inzichtelijk te maken. “Waar zit lokaal jouw probleem?”

Co is bezig met een eHealth in co-creatie geschreven boek. 40 co auteurs schrijven daaraan mee. Op 27 november wordt dit gepresenteerd.

wpid-img_20141015_143013.jpg