Vandaag nieuwe start….

Vandaag begin ik in mijn nieuwe functie als Manager Zorginnovatie bij Health Valley. Net terug van een uitgebreide vakantie kijk ik erg uit naar het starten van een nieuwe uitdaging. Er zal de komende tijd veel nieuws op me af komen. Daarom bedacht ik me dat het een uitgelezen kans is om ook een aantal keren daarover te schrijven.

Health Valley is een regionale ontwikkelingsmaatschappij die door provinciale overheden gefinancierd wordt. In mijn functie moet ik de innovaties vanuit verschillende ondernemingen in de regio Oost Nederland in contact brengen met zorginstellingen. Daarnaast zullen ook specifieke uitdagingen in de zorg via verschillende projecten aandacht krijgen om door middel van bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten vertragende factoren weg te nemen.

In afgelopen juni is Health Valley verhuisd naar een nieuwe locatie, Novio Tech Campus, achter het 52 degrees gebouw. Deze locatie past wat mij betreft prima bij de uitdagingen en opdracht die bij Health Valley hoort. Het gebouw op de NTC nodigt uit om verschillende multifunctionele ruimtes samen te werken aan de problemen die de zorg kenmerken.

Straks zal ik wat verschillende foto’s posten. Nu eerst een goed ontbijt… 😉

New Moby MED tablet looks to challenge iPad in healthcare

Some of the most common criticisms of Apple’s new iPad are that it lacks a camera, doesn’t support Flash technology and that the memory is not expandable. A new product from Santa Clara, Calif.-based Marvell could offer an alternative for the healthcare market.

Called Moby MED, the planned tablet computer line will feature a camera that can capture 1080p high-definition video, supports Flash, has a built-in microphone and can accommodate external memory cards. It also supports multitasking in side-by-side windows, 3D graphics and can serve as a mobile wireless hot spot for as many as eight devices.

“Marvell’s Moby MED tablet platform is designed to allow physicians to consult with patients remotely in real-time, allow consumers to manage their own health histories in a highly secure, encrypted environment, make it possible to send and read high-resolution diagnostic imagery and give consumers access to online medical information in a light-weight, long-running device,” Marvell explains in a press release. Company co-founder Weili Dai goes so far as to say, “I believe the Moby MED solution could ignite a telehealth revolution in America.”

Stepping back from the corporate hyperbole, MedGadget calls the Moby MED “mildly reminiscent of the Apple iPad.” What’s unclear is how it might differ from Intel’s Mobile Clinical Assistant platform.

For more information:
– read this MedGadget post
– see the Marvell press release

Related Articles:
Apple tablet could herald a revolution in mobile healthcare
Is the iPad a tablet or just an oversized iPod Touch?
Picking mobile hardware is no easy chore

Home | Invoering EPD Alert in Jeroen Bosch Ziekenhuis uitgesteld #yam @myen

Invoering EPD Alert in Jeroen Bosch Ziekenhuis uitgesteld

Waardering:

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft de invoering van het EPD Alert uitgesteld. Dat meldt het Brabants Dagblad.

Invoering EPD Alert in Jeroen Bosch Ziekenhuis uitgesteld

Het was de bedoeling dat het EPD tegelijk met het betrekken van het nieuwe gebouw, in het voorjaar van 2011, zou zijn ingevoerd. Dat blijkt niet haalbaar.

Volgens projectdirecteur Cor van Driel blijkt de invoering van het EPD toch te complex. Bovendien heeft Alert volgens hem met ‘tegenvallers’ te maken.

Van Driel schat nu in dat de invoering van het EPD pas een jaar na de opening van het nieuwe ziekenhuisgebouw gaat plaatsvinden. Het ziekenhuis in Den Bosch moet nu wel een oplossing zien te vinden voor de opslag van alle papieren dossier.

De directie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zegt in het Brabants Dagblad nog steeds alle vertrouwen in Alert te hebben.

Ook in het ziekenhuis Bernhoven, met vestigingen in Oss en Veghel, blijkt de invoering van het EPD vertragingen op te lopen. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis gaat het toch om een Portugees systeem dat helemaal vertaald moet worden en dat kost tijd.  (ICTzorg)

Waardeer

–>

Terug naar vorige pagina  Â»

Wat klopt er niet aan dit plaatje? De project directeur doet de uitspraak over de vertraging. Volgens mij moet dit de project eigenaar zijn die aangeeft dat door het maken van andere keuzes binnen het project, toleranties zijn overschreden en dat de reden is van de vertraging.

Vastleggen van acties op EPD roept veel vragen op | Opinie | Security | Computable.nl

Vastleggen van acties op EPD roept veel vragen op

Marcel Jak

Donderdag 15 april 2010 was bij het NEN een openbare bijeenkomst van de NEN-beleidscommissie met als thema ‘Logging – vastleggen van acties op het elektronisch patiëntendossiers’.

Het gaan werken met elektronische patiëntdossier (EPD) in de zorg heeft geleid tot een toenemende aandacht voor de ict-beveiliging binnen de zorg. Zo wordt er gewerkt aan de invoering van de beveiligingnorm NEN7510 in de zorginstelling. NEN 7510 is, oneerbiedig gezegd, een specifieke uitwerking van de algemeen bekende ISO27001 waarop organisaties hun beveiligingsmanagementsysteem kunnen laten certificeren. Deze norm wordt momenteel herzien.

Het EPD wordt ingevoerd om gemakkelijk toegang te krijgen tot dossiergegevens door zorgverleners en deze gegevens ook geüniformeerd te kunnen uitwisselen tussen de beroepsbeoefenaars. Zo wordt zorg beter, doelmatiger. To zover is het duidelijk.

De gevoeligheid van de deze dossier vraagt daarnaast om verantwoording van het gebruik. ‘Wie heeft wat en wanneer gedaan met dit dossier?’, ‘aan welke partijen is inzage gegeven?’, ‘welke gegevens zijn uitgewisseld?’.  ‘Zijn de juiste autorisatie regels toegepast?’  De scope is duidelijk. Het gaat om het recht van patiënt om in te zien dat er verantwoord wordt om gegaan met zijn gegevens.

Logging van deze ‘verkeersgegevens’ is een middel om deze verantwoording te kunnen afleggen. De nieuwe NEN-norm zal gaan over welke gegevens moeten worden vastgelegd en hoe deze logging zelf beheerd en beveiligd moet worden. Op de slides verschijnen opsommingen van loggevens: behandelaar (UZIpas, Naam), patiënt (BSN),  uitgevoerde acties, datum en tijd, etc.

Hierbij kunnen vragen gesteld worden. Mogen patiënten de identiteit van medewerkers van instellingen zien in hun logging? Waar is de scheiding tussen identificerende gegevens (BSN) en zijn medische data (acties op dossier, behandeldata)? Nog spannender wordt de discussie als de vraag wordt gesteld op welke wijze de belanghebbende patiënt deze loggegevens ter beschikking kan krijgen. Dan gaan immers deze privacygevoelige gegevens over van een veilige omgeving naar een onveilige omgeving (werkstation van de consument). De securityspecialisten missen een verwijzing naar de maatregelen als pseudonimisatie en encryptie die dergelijke veiligheid en privacy mogelijk kunnen maken. Conclusie na een geslaagde discussiemiddag: er moet nog veel werk verzet worden.

Er wordt nog veel overgelaten aan de inventiviteit van de beveiligingsverantwoordelijke in de zorginstelling om een werkelijk verantwoorde logging mogelijk te maken. Laten we opletten dat het middel niet erger wordt dan de kwaal. Eerst maar eens toegang tot het EPD regelen, de logging kan daar een onderdeel van zijn.