Categories
Blog

Studio Verbeelding 20 jaar

Expositie in Stevenskerk tot zondag… #pixlr

Categories
Healthcare Personal Work

Vandaag nieuwe start….

Vandaag begin ik in mijn nieuwe functie als Manager Zorginnovatie bij Health Valley. Net terug van een uitgebreide vakantie kijk ik erg uit naar het starten van een nieuwe uitdaging. Er zal de komende tijd veel nieuws op me af komen. Daarom bedacht ik me dat het een uitgelezen kans is om ook een aantal keren daarover te schrijven.

Health Valley is een regionale ontwikkelingsmaatschappij die door provinciale overheden gefinancierd wordt. In mijn functie moet ik de innovaties vanuit verschillende ondernemingen in de regio Oost Nederland in contact brengen met zorginstellingen. Daarnaast zullen ook specifieke uitdagingen in de zorg via verschillende projecten aandacht krijgen om door middel van bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten vertragende factoren weg te nemen.

In afgelopen juni is Health Valley verhuisd naar een nieuwe locatie, Novio Tech Campus, achter het 52 degrees gebouw. Deze locatie past wat mij betreft prima bij de uitdagingen en opdracht die bij Health Valley hoort. Het gebouw op de NTC nodigt uit om verschillende multifunctionele ruimtes samen te werken aan de problemen die de zorg kenmerken.

Straks zal ik wat verschillende foto’s posten. Nu eerst een goed ontbijt… 😉

Categories
Healthcare ICT WEB 2.0

Our Bodies, Our Quantified Selves | Fast Company The Future in Quantifiable Self?

Track everything you do, sleep, eat, run, work, etc etc.

Categories
Healthcare ICT

New Moby MED tablet looks to challenge iPad in healthcare

Some of the most common criticisms of Apple’s new iPad are that it lacks a camera, doesn’t support Flash technology and that the memory is not expandable. A new product from Santa Clara, Calif.-based Marvell could offer an alternative for the healthcare market.

Called Moby MED, the planned tablet computer line will feature a camera that can capture 1080p high-definition video, supports Flash, has a built-in microphone and can accommodate external memory cards. It also supports multitasking in side-by-side windows, 3D graphics and can serve as a mobile wireless hot spot for as many as eight devices.

“Marvell’s Moby MED tablet platform is designed to allow physicians to consult with patients remotely in real-time, allow consumers to manage their own health histories in a highly secure, encrypted environment, make it possible to send and read high-resolution diagnostic imagery and give consumers access to online medical information in a light-weight, long-running device,” Marvell explains in a press release. Company co-founder Weili Dai goes so far as to say, “I believe the Moby MED solution could ignite a telehealth revolution in America.”

Stepping back from the corporate hyperbole, MedGadget calls the Moby MED “mildly reminiscent of the Apple iPad.” What’s unclear is how it might differ from Intel’s Mobile Clinical Assistant platform.

For more information:
– read this MedGadget post
– see the Marvell press release

Related Articles:
Apple tablet could herald a revolution in mobile healthcare
Is the iPad a tablet or just an oversized iPod Touch?
Picking mobile hardware is no easy chore

Categories
Healthcare ICT

Home | Invoering EPD Alert in Jeroen Bosch Ziekenhuis uitgesteld #yam @myen

Invoering EPD Alert in Jeroen Bosch Ziekenhuis uitgesteld

Waardering:

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft de invoering van het EPD Alert uitgesteld. Dat meldt het Brabants Dagblad.

Invoering EPD Alert in Jeroen Bosch Ziekenhuis uitgesteld

Het was de bedoeling dat het EPD tegelijk met het betrekken van het nieuwe gebouw, in het voorjaar van 2011, zou zijn ingevoerd. Dat blijkt niet haalbaar.

Volgens projectdirecteur Cor van Driel blijkt de invoering van het EPD toch te complex. Bovendien heeft Alert volgens hem met ‘tegenvallers’ te maken.

Van Driel schat nu in dat de invoering van het EPD pas een jaar na de opening van het nieuwe ziekenhuisgebouw gaat plaatsvinden. Het ziekenhuis in Den Bosch moet nu wel een oplossing zien te vinden voor de opslag van alle papieren dossier.

De directie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zegt in het Brabants Dagblad nog steeds alle vertrouwen in Alert te hebben.

Ook in het ziekenhuis Bernhoven, met vestigingen in Oss en Veghel, blijkt de invoering van het EPD vertragingen op te lopen. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis gaat het toch om een Portugees systeem dat helemaal vertaald moet worden en dat kost tijd.  (ICTzorg)

Waardeer

–>

Terug naar vorige pagina  Â»

Wat klopt er niet aan dit plaatje? De project directeur doet de uitspraak over de vertraging. Volgens mij moet dit de project eigenaar zijn die aangeeft dat door het maken van andere keuzes binnen het project, toleranties zijn overschreden en dat de reden is van de vertraging.

Categories
Healthcare ICT

Vastleggen van acties op EPD roept veel vragen op | Opinie | Security | Computable.nl

Vastleggen van acties op EPD roept veel vragen op

Marcel Jak

Donderdag 15 april 2010 was bij het NEN een openbare bijeenkomst van de NEN-beleidscommissie met als thema ‘Logging – vastleggen van acties op het elektronisch patiëntendossiers’.

Het gaan werken met elektronische patiëntdossier (EPD) in de zorg heeft geleid tot een toenemende aandacht voor de ict-beveiliging binnen de zorg. Zo wordt er gewerkt aan de invoering van de beveiligingnorm NEN7510 in de zorginstelling. NEN 7510 is, oneerbiedig gezegd, een specifieke uitwerking van de algemeen bekende ISO27001 waarop organisaties hun beveiligingsmanagementsysteem kunnen laten certificeren. Deze norm wordt momenteel herzien.

Het EPD wordt ingevoerd om gemakkelijk toegang te krijgen tot dossiergegevens door zorgverleners en deze gegevens ook geüniformeerd te kunnen uitwisselen tussen de beroepsbeoefenaars. Zo wordt zorg beter, doelmatiger. To zover is het duidelijk.

De gevoeligheid van de deze dossier vraagt daarnaast om verantwoording van het gebruik. ‘Wie heeft wat en wanneer gedaan met dit dossier?’, ‘aan welke partijen is inzage gegeven?’, ‘welke gegevens zijn uitgewisseld?’.  ‘Zijn de juiste autorisatie regels toegepast?’  De scope is duidelijk. Het gaat om het recht van patiënt om in te zien dat er verantwoord wordt om gegaan met zijn gegevens.

Logging van deze ‘verkeersgegevens’ is een middel om deze verantwoording te kunnen afleggen. De nieuwe NEN-norm zal gaan over welke gegevens moeten worden vastgelegd en hoe deze logging zelf beheerd en beveiligd moet worden. Op de slides verschijnen opsommingen van loggevens: behandelaar (UZIpas, Naam), patiënt (BSN),  uitgevoerde acties, datum en tijd, etc.

Hierbij kunnen vragen gesteld worden. Mogen patiënten de identiteit van medewerkers van instellingen zien in hun logging? Waar is de scheiding tussen identificerende gegevens (BSN) en zijn medische data (acties op dossier, behandeldata)? Nog spannender wordt de discussie als de vraag wordt gesteld op welke wijze de belanghebbende patiënt deze loggegevens ter beschikking kan krijgen. Dan gaan immers deze privacygevoelige gegevens over van een veilige omgeving naar een onveilige omgeving (werkstation van de consument). De securityspecialisten missen een verwijzing naar de maatregelen als pseudonimisatie en encryptie die dergelijke veiligheid en privacy mogelijk kunnen maken. Conclusie na een geslaagde discussiemiddag: er moet nog veel werk verzet worden.

Er wordt nog veel overgelaten aan de inventiviteit van de beveiligingsverantwoordelijke in de zorginstelling om een werkelijk verantwoorde logging mogelijk te maken. Laten we opletten dat het middel niet erger wordt dan de kwaal. Eerst maar eens toegang tot het EPD regelen, de logging kan daar een onderdeel van zijn.

Categories
Healthcare ICT New technology

Home | ‘CCD en SNOMED zijn hard op weg landelijke standaard te worden’ #yam @myen

‘CCD en SNOMED zijn hard op weg landelijke standaard te worden’

Waardering:

Drie ziekenhuizen in Rotterdam hebben er gezamenlijk voor gekozen om te werken met CCD en SNOMED CT. Er wordt gezamenlijk een kerndossier aangelegd van patiënten van de regio Rotterdam, die bekend zijn bij het medisch personeel die werkzaam zijn bij de drie ziekenhuizen. Dit meldt automatiseringsgids.nl.

Het gaat om het Maasstad Ziekenhuis, het Sint Franciscus Gasthuis en het Erasmus MC. Zij gaan patiëntgegevens met elkaar delen. “Door alle drie met hetzelfde systeem te werken spreken we dezelfde medische taal, zodat misverstanden worden voorkomen”, zegt . Medicatiefouten en allergieën worden minder snel over het hoofd gezien en je voorkomt dat patiënten hun verhaal steeds opnieuw moeten vertellen”, zegt Jan Hazelzet, kinderarts-intensivist en chief medical information officer bij het Erasmus MC..

Hazelzet hoopt dat andere ziekenhuizen ook kiezen voor CCD en SNOMED. Volgens hem zijn CCD en SNOMED hard op weg om de landelijke standaard te worden. “Elf ziekenhuizen in de regio hebben al gemeld dat ze ons voorbeeld volgen en met het Amphia in Breda en het Albert Schweitzer in Dordrecht zijn we ook al in gesprek.” Vanaf het begin moet het CCD-kerndossier van de drie ziekenhuizen ook door de patiënten in te zien zijn via een zorgportaal, dat RijnmondNet ontwikkelt en beheert.

In de toekomst kunnen er via het portaal ook afspraken worden gemaakt met medisch specialisten en kan informatie worden gezocht over behandelingen en het zorgaanbod in de regio. De bedoeling is dat straks ook andere zorgverleners zich aansluiten bij het initiatief. (ICTzorg)

Meer weten? Word nu abonnee van ICTzorg.

Waardeer

–>

Terug naar vorige pagina  Â»

Posted via web from Healthcare and ICT

Categories
Blog

Discussion: Getting Things Done?? – Network of GTD?? Enthusiasts | LinkedIn @myen

Back to all discussions | Start a discussion

Discussion

 • Stop following Follow discussion {0} follower’ );LI.i18n.register( ‘followPlural’, ‘{0} followers’ ); LI.Controls.addControl(‘control-5’, ‘AnetFollow’, {});

How does your weekly review agenda look like?

I’ve just finished mine and decided to share my agenda with all of you good people. Am I missing something? http://bit.ly/aEXags

Posted 28 days ago | Reply Privately

Comments (22)

 1. Like this, pretty much

  Media_httpfarm4static_jvzae

  I tend to look at 4 weeks back and 2 weeks ahead in my calendar, but tother than that it is not very different to yours.

  Posted 28 days ago | Reply Privately

 2. Tickler file review? I guess if you’re checking it daily like you’re supposed to it wouldn’t be part of your weekly review. I love the 43 folders concept but I find myself continually moving things back to later folders!…

  Posted 28 days ago | Reply Privately

 3. I love the tickler file concept. I have implemented it using the good old Outlook calendar functionality 🙂 I have my Outlook calendar available 24/7 on my Android smartphone, so it’s no problem really 🙂

  Posted 28 days ago | Reply Privately

 4. Maybe add “Empty Collectors” – I know this is done more than once a week – but its how I also like to start a weekly review. Also maybe add “Review @Agendas” with people ?

  Posted 28 days ago | Reply Privately

 5. This is my weekly review checklist:

  Mission Critical
  Weekly review – pull out GTD write up on weekly review
  -Loose papers into inbasket

  -Process notes
  -Review previous calendar data
  -Review upcoming calandar
  -Empty my head (put on action lists – review trigger lists)
  -Review action lists
  -Review wf lists
  -Review Project and (larger outcome) lists
  -Review any relevant checklists (use as trigger for new actions)

  -@action email file
  -Review someday/maybe list
  -Be Creative & Courageous

  Expense account
  Whiteboard “large rocks” for following week
  Bi-weekly review of key projects and update master spreadhseet for changes/review with rep
  Scan @ action email and orange file

  How did we do with “customer is king message”?

  What should I ask myself?
  -saving money?
  -coaching/making my team more effective
  -focus on pipeline – is my team closing business…am I helping?

  Posted 27 days ago | Reply Privately

 6. Darla Brown

  Darla Brown

  Experienced Manager & Technology Consultant

  See all Darla???s activity ??

  Stop following Follow Darla

  @Jeff – I like the “whiteboard large rocks for following week” on your weekly review. Whiteboarding is such a great practice and helps others see what your focus is for the week.

  Posted 27 days ago | Reply Privately

 7. Thanks….”large rocks” are those priority items I need to keep my attention on throughout the week. It was a Covey reference about time management – when filling a jar, put the “large rocks” in first and then fill with pebbles…get more in the jar that way.

  Whiteboarding and Mindmapping has been a great help. I also agree re the tickle file…one of my most valuable tools.

  Posted 26 days ago | Reply Privately

 8. Hamed Bastan-Hagh

  Hamed Bastan-Hagh

  Specialist Recruiter for Process, Safety and Risk

  See all Hamed???s activity ??

  Stop following Follow Hamed

  Nothing revolutionary from me: I use David Allen’s basic structure, tweaked to my own personal workflow.

  WEEKLY REVIEW CHECKLIST

  1.
  Collect loose papers and materials (including expenses, receipts, business cards)
  a.
  Wallet
  b.
  Moleskine
  c.
  Briefcase

  2.
  Get ???IN??? to zero
  a.
  Process physical in-tray
  b.
  Notes from jotter and Moleskine
  c.
  Meeting notes
  d.
  Voicemails (office phone, Blackberry and mobile)
  e.
  Email inboxes (Outlook and Gmail)

  3.
  Empty your head: put into writing???
  a.
  Any new ideas for projects
  b.
  Action items
  c.
  Waiting-for

  4.
  Review action lists
  a.
  Mark off completed actions
  b.
  Review for any further action steps to be recorded

  5.
  Review Past Calendar
  a.
  Remaining action items
  b.
  Reference data

  6.
  Review upcoming Calendar
  a.
  Capture any actions triggered

  7.
  Review Waiting-For list
  a.
  Check off completed actions
  b.
  Record necessary actions for any follow-up

  8.
  Review Project (and Larger Outcome) lists
  a.
  Evaluate current status of each project: all should have at least one next action
  b.
  Ensure that all projects have defined goals
  c.
  Browse project plans, support material to trigger any actions

  9.
  Review Checklists and other documents
  a.
  Pipeline and Lead Sheets
  b.
  Active jobs in RDB
  c.
  Recent Applicant Actions in RDB

  10.
  Review Someday/Maybe
  a.
  Promote anything to active projects that should be active
  b.
  Delete any items that are no longer of interest

  11.
  Any other ideas, pieces of inspiration that should be recorded

  I have my Weekly Review in Outlook as a recurring all-day event every Friday: when I get to the office on Friday morning I allocate a specific slot for it depending on my schedule and commitments for that day. Seems to work pretty well.

  Posted 24 days ago | Reply Privately

 9. Just a question, how long do your weekly reviews take you? It takes me from 1,5 to 2 hours to finish one. And it is mostly about things I do at home, family life etc.

  Posted 24 days ago | Reply Privately

 10. I have built up a mind map for my weekly review. Fits on one page and I find it easier to focus on and tick off

  Typically takes 1-1.5 hours but you have to stick to the 2 (stretch to 5) minute rule or you’ll never finish it.

  If you are new to GTD keep your Weekly Review as short as possible to make it attractive to do each week.

  Posted 23 days ago | Reply Privately

 11. Piaras, can you post a snapshot of your mindmap? I use “Freemind”. Would be curious to see your version. Thanks.

  Posted 23 days ago | Reply Privately

 12. Hi Piaras, I’m also curious to see your mind map. And you are right, not sticking to the 2 min rule is a culprit, when it comes to overly long weekly review sessions.

  Posted 21 days ago | Reply Privately

 13. Murray Portnoff

  Principal Technical Consultant, Operations Optimization Hub, NA at SAP America, Inc.

  See all Murray???s activity ??

  Stop following Follow Murray

  All,

  I’ve started using the GTD-PHP application (local web-server based,Linux). Along with a great user interface, the Weekly Review is well structured, with embedded links to take to the right places (projects, actions, etc.).

  MP

  Posted 7 days ago | Reply Privately

 14. My weekly review starts by emptying the trash cans – so that it is mentally easier to toss stuff. (Small business owners do it all).

  Posted 6 days ago | Reply Priv
  ately

 15. Kelly Forrister

  Kelly Forrister

  VP of Interactive Education at David Allen Company

  See all Kelly???s activity ??

  Stop following Follow Kelly

  I asked David recently in a podcast if the Weekly Review had to exactly like the chart in the book (or here: https://secure.davidco.com/store/catalog/GTD-WEEKLY-REVIEW-p-16165.php ) and he said no. The intention is to do what you need to do to get clear & current…so that you can be creative. Some weeks all I do is update lists (mark complete and add to), and others are a full scrub of everything.

  Posted 6 days ago | Reply Privately

 16. Darla Brown

  Darla Brown

  Experienced Manager & Technology Consultant

  See all Darla???s activity ??

  Stop following Follow Darla

  Here’s my long-form Weekly Review. I also have a short one in case I’m too busy and just need a quick refresh & update. I have a Project set-up in OmniFocus called Weekly Review Template with a Context of Weekly Review. I check off each action as I move through the review.

  GET INSPIRED
  ~Get Binder & Open to Weekly Review (Davidco’s Weekly Review templates)
  ~Start Music Playing
  ~Read “Rampage of Appreciation”

  GET CLEAR
  ~Empty Brain (refer to Trigger List) with mindmap? actions? projects?
  ~Collect Loose Papers, Items and Materials and Digital Items from around House, Purse, Car, Desk, Folders
  ~Get Inboxes to Zero from Digital and Non-Digital Capture Points (Email, OmniFocus, Evernote, Zenbe, Twitter, Facebook, Voicemails, Text Messages, & Computer Desktop) (This means scanning all my inboxes and entering the captured actions & projects directly into OmniFocus.)

  GET CURRENT
  ~@OmniFocus Review Action Lists (includes W/F and Agendas)
  ~@iCal Review Previous Calendar Data and Events, Schedule events, Capture Actions
  ~@iCal Review Upcoming Calendar Data and Events, Capture Actions, Schedule events
  ~@OmniFocus Review Project Lists
  ~@Desk Open folders on desk; capture projects and actions (My project & client folders)
  ~@Computer1 & @Computer2 Look at Computer & Laptop Desktop Folders; capture projects and actions, clean-up (During the week, I often save Docs & Downloads to my computer desktop. It’s a temporary, quick Inbox. I process it each week during the weekly review and also change my desktop background.)
  ~@OmniFocus Review Areas of Focus Lists, activate project if needed
  ~@iPhone Ensure updated & synced, check podcasts, audiobooks, music
  ~@Kindle Content to Manage? PDFs to email?

  GET CREATIVE
  ~@Computer Open “Moi” (mindmap which shows my personal Runway to 50,000 Levels) & read, capture, update (Documents/Personal)
  ~@Omnifocus Review Someday/Maybe Lists & capture/activate
  ~@Zenbe Review Lists & capture/activate

  SET UP SELF FOR SUCCESS
  ~@OmniFocus Copy Weekly Review Folder for Next week
  ~@ical Schedule next weekly review time

  Posted 6 days ago | Reply Privately

 17. Shakeel Akhtar, PMP

  Shakeel Akhtar, PMP

  IT Program Manager at WellPoint striving to excel at day-to-day execution and having fun in the process.

  See all Shakeel???s activity ??

  Stop following Follow Shakeel

The discussion has been very helpful to me. The weekly review has been on and off my calendar ..more off than on. Darla’s long form weekly review is impressive. I use OmniFocus on Mac and iPhone. So, will borrow some useful tips from Darla’s weekly review.

Posted 6 days ago | Reply Privately

 • Jean Issler

  Jean Issler

  Job Placement Coordinator at Mid Nebraska Community Action

  See all Jean???s activity ??

  Stop following Follow Jean

  I’m not good at doing my weekly review yet, but everything I’m reading here is inspiring! Thank you for sharing.

  Posted 6 days ago | Reply Privately

 • Phil Beavers

  Phil Beavers

  VP of Institutional Advancement at Great Lakes Christian College

  See all Phil???s activity ??

  Stop following Follow Phil

  I use Nozbe ( http://www.nozbe.com/a-8C4EC6C4 ) to keep my projects and next actions in line as I do my weekly review. I can’t tell you how much this has helped me in “emptying my brain” and putting projects and actions from my inbox in the right place as I do my review.

  Posted 3 days ago | Reply Privately

 • Vivian Kimball

  Vivian Kimball

  M.S. Candidate in Conservation Biology at Antioch University New England

  See all Vivian???s activity ??

  Stop following Follow Vivian

  @Richard, I was having the same problem with continually moving things to later folders, and I found it was very stressful and guilt-inducing. So I stopped putting tasks in the tickler file, unless they’re 2-minutes-or-less tasks. I realized that the “tasks” I was putting in there were actually Project Support items, and since I was managing the actual tasks in OmniFocus already, I didn’t need the mental weight of them in my tickler file. So now I put them into the appropriate Project folders, or if they are short-term items that don’t warrant the creation of a new folder, I have a generic Project Support folder for those.

  As for my Weekly Review, I’ve incorporated Cal Newport’s GTDCS:

  Empty backpack
  Empty head
  Process physical

 • Categories
  Healthcare ICT New technology

  Home | Afzonderlijke ziekenhuissystemen steeds meer geïntegreerd

  Afzonderlijke ziekenhuissystemen steeds meer geïntegreerd

  Waardering:

  Binnenkort zijn er in het ziekenhuis geen afzonderlijke systemen meer voor beeldarchivering, radiologie en ziekenhuisinformatie, maar worden deze geïntegreerd in één systeem. Dit schrijft dotmed.com.

  Eigenschappen van het ene systeem worden geïntegreerd in het andere. Het radiologie informatiesysteem bevat straks bijvoorbeeld ook meer algemene informatie over de patiënt.

  Ook gaan steeds meer programma’s webbased werken. Steeds complexere klinische toepassingen kunnen webbased bestuurd worden. (ICTzorg)

  Meer weten? Word nu abonnee van ICTzorg.

  Waardeer

  –>

  Terug naar vorige pagina  »

  Posted via web from Healthcare and ICT