BENCHMARK: 20% VAN DE ZIEKENHUIZEN FINANCIEEL IN DE GEVARENZONE

18 februari 2015

Benchmarklein.jpgHet jaar 2015 wordt voor veel Nederlandse ziekenhuizen het moment van de waarheid. Dan moet blijken of ze het hoofd boven water kunnen houden zonder de transitiebaten, de tijdelijke financiële compensatie vanwege de nieuwe prestatiebekostiging. Ook wordt bekend of de overheid het door ziekenhuizen gevreesde macrobeheersingsinstrument (MBI) gaat inzetten, waardoor miljoenenkortingen op budgetten kunnen ontstaan. Uit onderzoek, waarvoor BDO de jaarrekening over 2013 van 74 ziekenhuizen onder de loep nam, blijkt dat nog 20 procent financieel in de gevarenzone verkeert. Onder de instellingen die het financieel moeilijk hebben, bevinden zich opvallend veel kleine ziekenhuizen.