“Meer moed.
Minder bescheiden.
Een Health Valley voor Nederland.
En we hebben haast…
One single hub voor Health en Tech.
Kies voor specialisatie.
We moeten zeggen waarin we willen uitblinken. ”

Neelie Kroes