…Ik had het altijd heerlijk gevonden om vroeg in de ochtend simpelweg naar een wit doek te kijken dat nog helemaal onbeschilderd was. Bij mezelf noemde ik dit ‘doek-zen’. Er stond nog niets, maar van leegte was geen sprake. Op dat spierwitte oppervlak hielden allerlei toekomstige vormen zich verborgen. Als ik mijn ogen erop fixeerde, waren daar talloze mogelijkheden en uiteindelijk werden die samengebald tot één valide handvat. Ik hield van dat moment. Het moment waarop bestaan en niet-bestaan door elkaar lopen…

#murakami #demoordopcommendatore

#quotes