Grappig momentje nummer zoveel.

Dolf; ‘hoe zal ik u aanspreken, met zijne excellentie?’

Hugo; ‘ dat is eigenlijk wel leuk, zeg maar gij…

Dolf: ‘Gij staat hiernaast mij. ..’

Enzovoort.

#jehaderbijmoetenzijn